Duurzaamheid1

Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. De ambitie is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Bij de verdere ontwikkeling van de campus streven we naar zo weinig mogelijk impact op het milieu. Dat doen we door na te denken of we iets daadwerkelijk nodig hebben (refuse), door ons energie- en materiaalgebruik terug te dringen (reduce) en zelf zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken (produce). Materialen en producten gebruiken we waar mogelijk opnieuw (re-use). Nieuwe materialen en producten zijn zoveel mogelijk op duurzame wijze geproduceerd.

In nieuwbouw- en renovatietrajecten betrekken we de markt en de wetenschappelijke staf om tot innovatieve oplossingen te komen. Het nieuwe onderwijsgebouw Pulse is hier een mooi voorbeeld van. Het eerste energieneutrale gebouw op de campus, dat in nauwe samenwerking met de faculteit Bouwkunde is ontwikkeld.

De verduurzaming draagt bij aan de campus als leefbare en gezonde leer- en werkomgeving.

 

Duurzaamheid (2)
Duurzaamheid2

Gerelateerde projecten

19602_P garage Rdamweg_wUrck_visualisatie Leeghwaterstraat_20200909

Parkeergebouw aan de Rotterdamseweg

Direct naast gebouw 45, tussen de Rotterdamseweg en de Leeghwaterstraat komt een (demontabel) parkeergebouw. Dit past in de visie van de TU Delft op…
Lees meer
Zonecellen op TU daken (1)

Zonnecellen op TU daken

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Een van de verduurzamingsprojecten is de plaatsing van zonnepanelen op daken van de campus. Daarvoor is een SDE+ subsidie van het rijk…
Lees meer
echo buiten 2

Echo

Het groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan grotere maar ook flexibelere onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van een tweede extra onderwijsgebouw: Echo. Het wordt een interfacultair…
Lees meer
DSC00978

Riolering Feldmannweg

De TU Delft werkt voortdurend aan verbetering van de campus. Onderdeel hiervan is de vernieuwing van ondergrondse infrastructuur zoals riolering en kabels en leidingen. Dit is ook nodig in de…
Lees meer
180802_Pulse 103

Pulse

Het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan flexibelere en andersvormige onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse (tussen de faculteiten 3mE en…
Lees meer
Applied_Sciences_Entree

Nieuwbouw Applied Sciences

Applied Sciences is de state-of-the-art huisvesting voor de faculteit TNW. Deze is nodig om internationaal op het hoogste niveau te blijven presteren. Het gebouw is in voorjaar 2016 opgeleverd. De…
Lees meer
The Green Village (3)

The Green Village

Op het Berlageveld wordt The Green Village gerealiseerd. Een innovatieterrein waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen worden getest en toegepast in…
Lees meer

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email
Bereikbaarheid

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Een duurzaam bereikbare campus Iedere dag verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en de gevestigde bedrijven. Dit aantal neemt…
Lees meer
Living Campus (1)

Campus van de toekomst

De TU Delft werkt aan een gevarieerde en inspirerende omgeving voor studenten, wetenschappers, medewerkers, ondernemers en bezoekers. Een innovatieve leer- en werkomgeving die ontmoeting, interactie en innovatie stimuleert en faciliteert.
Lees meer
L&R onderwijs collegezaal

Onderwijs

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland met 16 bachelor-opleidingen en 35 masteropleidingen. Op de internationale ranglijsten staat de TU Delft hoog aangeschreven. Om…
Lees meer
Onderzoek (1)

Onderzoek

De TU Delft investeert voortdurend in onderzoek om de ontwikkelingen in de maatschappij te volgen en waar mogelijk te vormen. Wij investeren continu in voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten. Zo…
Lees meer