Bereikbaarheid

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Een duurzaam bereikbare campus
Iedere dag verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en de gevestigde bedrijven. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt op en naar het universiteitsterrein, er meer vraag is naar parkeerruimte en dat de uitstoot van CO2 toeneemt. De bereikbaarheid en leefbaarheid van onze campus staan hiermee onder druk. We willen voor nu en in de toekomst een vlot en veilig bereikbare campus. Een groene en parkachtige plek die beloopbaar en CO2-neutraal is. Waar slim wordt omgegaan met beperkte ruimte en waar duurzaam vervoer wordt gestimuleerd.

Pakket van maatregelen
Om dit te bereiken hebben we samen met diverse instanties een pakket van maatregelen samengesteld. De OV-reiziger, fietser en voetganger krijgen hierbij prioriteit, maar de campus blijft gastvrij voor de automobilist.

Op de fiets of te voet
Zo krijgt het fiets- en voetgangersnetwerk op en naar de campus de nodige aandacht. Voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming scheiden we het fiets- en autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar. Veiligheidsknelpunten pakken we aan door bijvoorbeeld verkeerslichten te plaatsen.

Op onze campus komt er meer groen en ruimte in gebieden waar nu veel autoverkeer en versnipperde parkeerplaatsen zijn.

Met het openbaar vervoer
Ook verbeteren we de bereikbaarheid met het OV. Station Delft Zuid wordt gewijzigd in Delft TU Campus met meer treinen vanuit beide richtingen. Bij dit station komt een tunnel onder de sporen door. En er komt een nieuwe fietsbrug, de Gelatinebrug, over de Schie die de campus rechtstreeks verbindt met dit station. Tramlijn 19 vanuit Den Haag Leidschendam-Voorburg wordt vanaf station Delft centraal doorgetrokken naar het zuiden van de campus.

Met de auto
De automobilist vindt straks vanaf de campusring met behulp van dynamische parkeerverwijzing snel en veilig de weg naar de parkeervoorzieningen aan de rand van de  campus. Hij hoeft hierdoor niet meer op zoek naar een parkeerplek. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar.

Kortom, er wordt van alle kanten ontzettend hard gewerkt aan een parkachtige en gezonde campus, waar iedereen goed kan komen en graag wil blijven.

Lees hier de volledige visie Mobiliteit en Bereikbaarheid

Still5
Duurzame bereikbaarheid (3)
Bereikbaarheid

Doelstellingen

  • Uitbreiding fiets- en voetgangersnetwerk op de campus
  • Verbetering fietsverbinding Oost-West
  • Uitbreiding capaciteit fietsenstallingen (5.000 plaatsen) in 2020
  • Uitbreiding faciliteiten voor de fietser
  • Geconcentreerd parkeren aan de rand van de campus
  • Parkeerregulering en dynamische parkeerverwijzing
  • Betere OV-bereikbaarheid

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email
Duurzaamheid1

Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. De ambitie is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Bij de verdere ontwikkeling van de campus streven we naar zo…
Lees meer
Living Campus (1)

Campus van de toekomst

De TU Delft werkt aan een gevarieerde en inspirerende omgeving voor studenten, wetenschappers, medewerkers, ondernemers en bezoekers. Een innovatieve leer- en werkomgeving die ontmoeting, interactie en innovatie stimuleert en faciliteert.
Lees meer
L&R onderwijs collegezaal

Onderwijs

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland met 16 bachelor-opleidingen en 35 masteropleidingen. Op de internationale ranglijsten staat de TU Delft hoog aangeschreven. Om…
Lees meer
Onderzoek (1)

Onderzoek

De TU Delft investeert voortdurend in onderzoek om de ontwikkelingen in de maatschappij te volgen en waar mogelijk te vormen. Wij investeren continu in voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten. Zo…
Lees meer