Stevin

Terreininrichting Stevingebied

De TU Delft werkt aan een campus waar je prettig kunt studeren, werken, onderzoeken en verblijven. Belangrijk is dat de samenhang tussen de gebouwen en de omgeving behouden blijft, zoals bijvoorbeeld ruimte voor onderwijs en onderzoek, voor ontmoeting, horeca en de buitenruimte. Het Stevingebied achter CiTG wordt ontwikkeld volgens deze uitgangspunten.

Verbinden
In het gebied zijn en komen veel nieuwe gebruikers. Aan de noordzijde van het Stevingebied ligt de studentenhuisvesting Stieltjesweg met horeca en andere voorzieningen (o.a. SPAR University). In het midden van het gebied komt het nieuwe onderwijsgebouw Echo, dat wordt verbonden aan het pas gerenoveerde gebouw voor de afdelingen Wiskunde en Informatica van faculteit EWI (Van Mourik Broekmanweg 6). De vele (nieuwe) projecten in dit gebied moeten via terreininrichting met elkaar worden verbonden. De terreininrichting gaat om zowel de bovengrondse infrastructuur  (bestrating, gras, waterberging, verlichting) en de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riool).

Thema’s

Facts & figures

 • Gebiedsoppervlakte 10.000 m²
 • Doorlopende noodzakelijke bereikbaarheid van gebouwen en labs
 • Hoge populatiedichtheid
  – Circa 700 bewoners studentenhuisvesting
  – Ruim  1700 FTE (wetenschappelijk, ondersteunend en promovendi)
  – Bijna 4000 onderwijsplekken (incl. Echo)
 • Circa 20 bedrijven (o.a. Bouwcampus,  TNO)

Planning

 • Start project    Q2 2016
 • Ontwerp           Q2 2018
 • Uitvoering       Q2 2020
 • Gereed              Q4 2021

Thema’s

 • Living Campus
 • Mobiliteit en Bereikbaarheid

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

 • Share
 • Tweet
 • Email
Herinrichting kantoorpand Van Mourik Broekmanweg 6

Herinrichting kantoorpand Van Mourik Broekmanweg 6

Met het besluit om de hoogbouw van gebouw 36 niet meer in te zetten voor onderwijs en onderzoek van de faculteit EWI, is gezocht naar nieuwe huisvesting voor de gebruikers…
Lees meer
Van der Burghweg 1

Van der Burghweg 1

Het gebouwencomplex aan de Van der Burghweg is gerenoveerd (in 2014/2015), zodat De Bouwcampus op het terrein van de TU Delft gevestigd kon worden. De Bouwcampus bezet een deel van…
Lees meer
Privé: Studentenhuisvesting

Privé: Studentenhuisvesting

Voor een Living Campus wil de TU Delft meer studentenwoningen krijgen op de campus. Met de groei van het aantal internationale studenten wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de huisvesting.…
Lees meer
Sloop Stevin IV

Sloop Stevin IV

De TU Delft richt zich op een betere benutting van ruimtes en reductie van zowel het aantal vierkante meters als de CO2-footprint. Op die manier kunnen de exploitatielasten van de…
Lees meer
Privé: New Education Centres

Privé: New Education Centres

In 2013 is de campusvisie van de TU Delft vastgesteld. Hierin is gesteld dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijsruimtes en studiewerkplekken beschikbaar moeten zijn om de studentenpopulatie te faciliteren.…
Lees meer