Terreininrichting Technopolis (1)_5MB

Terreininrichting Science Park Zuid

Voor de ontwikkeling van het TU Delft Science Park zijn algemene voorzieningen aangelegd.

A13-strook
In dit project is de buitenruimte aangelegd van Science Park Zuid grenzend aan de A13. Het gaat om het verbreden van de watergangen tot de definitieve afmetingen, het aanleggen van een wandelpad met daarin vijf bruggen en twee vlonders, het planten van bomen en het aanleggen van bloemenweiden.

De bruggen en vlonders zijn gemaakt van vezelversterkt kunststof (VVK) en zijn uitgerust met sensoren. Hiermee wordt waardevolle informatie verzameld voor de verdere ontwikkeling en toepassing van VVK-constructies. De bruggen zijn onderdeel van een TU-breed onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door MOCS (een startup gevestigd in YES!Delft) en de faculteiten CiTG en L&R.

Aanleg klepstuw
Om overstromingen te voorkomen heeft de TU Delft een klepstuw gerealiseerd. Bij (dreigende) zware neerslag wordt deze stuw omhoog gezet. Hierdoor kan het waterpeil op Science Park Zuid tijdelijk sterk stijgen tot 40 cm boven het standaard polderpeil, zonder dat er wateroverlast ontstaat.

Nutsverzamelgebouw
Er is een nutsverzamelgebouw gebouwd. Daarmee zitten het hoofdrioolgemaal voor Science Park Zuid, een schakelruimte voor het hoofdgemaal, een ruimte voor een 23kV-transformatorstation voor Stedin en de centrale voeding van de openbare verlichting op een centrale plek.

Thema’s
Terreininrichting Technopolis (2)

Planning

Oplevering

  • Inrichting A13- strook Science Park Zuid: april 2016
  • Aanleg klepstuw: december 2015
  • Nutsverzamelgebouw: december 2015

Thema’s

  • Living Campus
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid
  • Onderzoek

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email