22_Technische_Natuurkunde_b

Groot onderhoud gebouw 22

Gebouw 22 biedt onderdak aan een aantal afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), het instituut QuTech en nog enkele interne en externe huurders. Het gebouw is aan onderhoud toe. Om ervoor te zorgen dat het gebouw onderwijs en onderzoek goed kan blijven faciliteren, wordt groot onderhoud uitgevoerd. Vanaf najaar 2019 tot 2022 worden verschillende onderdelen van het gebouw vervangen of vernieuwd. Naast een aantal technische componenten, zoals het gebouwbeheersysteem en de vernieuwing van bekabeling, verbeteren we ook de duurzaamheid van het gebouw. In totaal worden meer dan 50 maatregelen uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn gericht op instandhouding van het gebouw, tot de oplevering van toekomstige nieuwbouw voor TNW.

Afstemming met gebruikers

Alle gebruikersgroepen zijn betrokken bij de voorbereidingen. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van kritische processen en het bedenken van voorzorgsmaatregelen en logistieke oplossingen om het ongemak tijdens de werkzaamheden te minimaliseren. Zo worden, waar mogelijk, werkzaamheden gecombineerd. In dit gebouw zijn meerdere labs gehuisvest. Onder andere gassen, koelwater en elektrisch vermogen zijn essentieel voor de bedrijfsprocessen. Ook voor de onderwijszalen geldt dat de werkzaamheden het onderwijs bij voorkeur niet mag hinderen. Campus and Real Estate blijft in gesprek met de gebruikers en maakt afspraken met de aannemer over werktijden en werkwijze om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Planning

Q4 2019: vervanging gebouwbeheersysteem

Q1 2020: inrichting E-vleugel

2020-2022: alle overige werkzaamheden

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email