BK City Stay (1)_5MB

BK City Stay

Na de verwoestende brand van de faculteit Bouwkunde in 2008, is de huidige locatie zeer snel gereed gemaakt voor gebruik als tijdelijke huisvesting. Dit beviel zo goed dat is besloten het gebouw onder de projectnaam BK City Stay klaar te maken voor een definitief verblijf.

Daarvoor waren ingrepen nodig, zodat het gebouw weer voldoet aan de huidige eisen en wensen. Achterstallig onderhoud is weggewerkt, het gebouw is beter geïsoleerd en de installaties zijn aangepakt. Oude lokalen zijn geavanceerde studio’s geworden en de lege binnenpleinen werden twee grote overdekte ruimtes voor lezingen, presentaties en een maquette-atelier. Daarmee is BK City een feit.

Thema’s
BK City Stay (2)
BK City Stay (3)

Facts & figures

 • Gebouw 8 en 30 (OTB)
 • Gebouw in gebruik tijdens renovatie m.b.v. verhuis- en schuifplan
 • Learning by doing: ervaringen voorgaande fases gebruikt in verbeteren volgende fase
 • Oppervlakte BK City Stay: 38.000 m²

Planning

 • Ontwerp: januari 2012 t/m december 2012
 • Uitvoering renovatie: augustus 2013 t/m augustus 2015
 • Verhuizen: juli 2013 t/m augustus 2015
 • Ingebruikname: augustus 2015
 • Oplevering installaties: december 2015 (behoudens gebouwdeel oost)

Thema’s

 • Living Campus
 • Onderwijs
 • Onderzoek

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

 • Share
 • Tweet
 • Email