Interview Pulse – Iris en Lucy_1

‘Functionaliteit zonder fratsen’

Interview Pulse

Lucy Mackie Projectmanager Campus and Real Estate & Iris van Loon Coördinator onderwijsruimtes O&S

Vanwege het jaarlijks groeiende aantal studenten en de behoefte aan andere en flexibelere onderwijsruimtes ontwikkelt de TU het nieuwe onderwijsgebouw Pulse. Het pand komt tussen de faculteiten 3mE en IO te liggen en wordt dé plek voor modern onderwijs. Een slimme oriëntatie, zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem maken Pulse het eerste energieneutrale gebouw op de campus.

Iris van Loon en Lucy Mackie studeerden allebei ooit Bouwkunde aan de TU Delft. Nu is Iris Coördinator Onderwijsruimten, een functie waarin ze de vraag naar ruimtes vertaalt naar vastgoed met veel aandacht voor de betrokkenheid van de gebruikers. Lucy zorgt als Projectmanager dat de wensen en eisen die Iris verzamelt door de adviseurs en aannemer worden opgepakt en uitgevoerd.

Waarom dit nieuwe gebouw?

Iris: “In de eerste plaats omdat het studentenaantal in de afgelopen vijf jaar steeg naar 21.000 zonder dat er in die periode onderwijsruimten zijn bijgekomen. Een tweede reden is de keuze om meer activerend onderwijs aan te bieden, vanuit de gedachte dat dit studenten meer uitdaagt. We hebben op de campus veel zalen voor hoorcolleges voor zo’n 300 studenten en ook veel lokalen met 30 plekken. Onderwijsruimten in een tussenmaat, waar je ook even in groepjes of individueel kunt werken, zijn er niet veel. Maar daar is wel vraag naar vanuit de faculteiten.”

Lucy: “In de ruimten in Pulse kunnen maximaal 125 studenten, naast zalen voor 100, 80 en 60 studenten. Verder moeten de vloeren vlak zijn of meerdere, grote plateaus hebben. Je moet naar elkaar toe kunnen draaien, maar ook naar de docent of het digitale scherm.”

Interview Pulse – Iris Iris van Loon  

Wat gaat Pulse de studenten bieden?

Lucy: “Pulse gaat ontmoeting creëren. Tijdens de lessen waarin wordt samengewerkt, maar ook daarbuiten. Naast aantrekkelijke horeca komen er meerdere ontmoetingsplekken en studieplekken door het gebouw heen. Ook worden de omliggende zalen van 3ME bereikbaar via Pulse waardoor het gebouw nog meer in de loop komt te liggen. Voor rust ga je naar de Library, voor contact naar Pulse. Die richtlijn gaf veel sturing bij het ontwerp.”

Iris: “We zijn ook heel ver gegaan in de uitwerking van het ontwerp. Zo keken we samen met vertegenwoordigers van docenten en studenten bijvoorbeeld naar welke wanden beschrijfbaar moeten zijn en hoe je bij zo veel mogelijk opstellingen altijd stroom vindt voor je laptop. ”

Wat zijn of waren de grootste uitdagingen op weg naar de totstandkoming?

Lucy: “Het is een non-dedicated gebouw dus het hoort niet bij één bepaalde faculteit. Dat maakt de behoeften divers waar het aan moet voldoen. Studenten en docenten zijn actief bij het ontwerp betrokken, maar je kunt onmogelijk 21.000 studenten laten meepraten. Daarnaast kun je heel moeilijk voorspellen hoe het onderwijs er over vijf of tien jaar uitziet. Verder heeft de daktuin uit het oorspronkelijke ontwerp het op grond van de kosten niet gered. In de realisatiefase worden kosten en planning een uitdaging. Pulse moet bij de start van het academisch jaar 2017-2018 klaar zijn, dus de bouwtijd is kort. Daarnaast houden we voortdurend rekening met de omliggende gebouwen waar colleges en onderzoeken gewoon doorgaan.”

Interview Pulse -Lucy Lucy Mackie  

Waarom mogen we hier trots op zijn?

Iris: “Ik denk dat de onderwijsvraag zo goed mogelijk is vertaald in functionaliteit zonder fratsen. Daar hebben studenten en docenten aan bijgedragen in de klankbordgroep Pulse. Met deze groep hebben we verschillende onderwijszalen bezocht om te bekijken wat daar handig is en wat niet. Zo ontdek je bijvoorbeeld dat een zaal helemaal is ingericht op verschuifbare werkplekken, terwijl daar zelden gebruik van wordt gemaakt, omdat het veel te veel gedoe is. Deze afstemming was heel leerzaam en de uitkomsten zijn meegenomen in het ontwerp.”

Lucy: “Ook op de duurzaamheid mogen we trots zijn. Onze hoogleraar Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen speelde hierin een belangrijke rol. Zo gaf hij bijvoorbeeld aan dat je de grootste winst behaalt met de oriëntatie van het gebouw: plaats de lesruimten aan de noordwestzijde zodat je zo min mogelijk hoeft te koelen. De eigen WKO-installatie, de goede isolatiewaarde en de zonnepanelen doen de rest en maken het gebouw energieneutraal.”

Gerelateerde projecten

180802_Pulse 103

Pulse

Het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan flexibelere en andersvormige onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse (tussen de faculteiten 3mE en…
Lees meer

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email