TNW Janneke Kamstra, Michiel Kreutzen

‘State-of-the art en uitnodigend’

Interview Nieuwbouw Applied Sciences

Janneke Kamstra Senior Projectmanager FMVG & Michiel Kreutzer Afdelingsvoorzitter ChemE

Het nieuwe gebouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, dat in de zomer van 2016 opende, mag zonder overdrijven state-of-the-art worden genoemd. De hier aanwezige laboratoria voldoen aan extreem hoge bouwkundige en installatietechnische eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit, ventilatie en geluid. Maar niet alleen aan deze ‘harde’ eisen is voldaan, er is ook een gebouw neergezet dat uitnodigt tot ad hoc samenwerking en tot even lekker blijven hangen na een drukke dag. Een gebouw dat alle voorwaarden biedt om mee te spelen in de wereldtop en dat perfect past in de ‘Living Campus’.

Janneke Kamstra bewaakt als Senior Projectmanager bij Campus and Real Estate de bouw en lab-inrichting van het 30.000 m2 grote gebouw waarvan 600 medewerkers en 800 studenten gebruikmaken. Ze studeerde Bouwkunde aan de TU Delft om daarna 12 jaar als projectmanager te werken, zowel bij adviesbureaus als zelfstandig. Vierenhalf jaar geleden werd ze aangetrokken voor de nieuwbouw van TNW. Michiel Kreutzer is afdelingsvoorzitter ChemE. Hij studeerde Chemische Technologie en werkt inmiddels 19 jaar voor de TU Delft waar hij een loopbaan van promovendus tot hoogleraar doorliep.

Waarom dit nieuwe gebouw?

Michiel: “Het oude gebouw was fysiek echt op. Daarnaast weerspiegelde het een oud idee van hoe een universiteit werkt, met zijn autarkische eilanden en de koningszaal voor de hoogleraar. De vele tussendeuren werkte de verzuiling vanzelf in de hand. Maar in de wereld van vandaag ga je de ene samenwerking na de andere aan. Het nieuwe gebouw is fluïde, je merkt niet waar het overgaat van de ene naar de andere onderzoeksgroep.”

Janneke: “Daarbij was TNW over veel meer gebouwen verspreid dan nu. Nu zitten Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnology bij elkaar, en bovendien vlakbij het Reactorinstituut. Stuk voor stuk afdelingen waarbij kruisbestuiving voor de hand ligt.”

TNW Michiel Kreutzen Michiel Kreutzer  

Wat maakt dit gebouw zo speciaal?

Janneke: “Dit gebouw beantwoordt technische uitdagingen die tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant moet hier trillingsarm onderzoek kunnen plaatsvinden. Aan de andere kant worden extreem snelle luchtverversing en precieze temperatuurbeheersing – tot op de 0,1 graad nauwkeurig! – gevraagd. Als je bedenkt dat het aanzetten van een meetapparaat al de kamertemperatuur verandert, dan weet je hoe precies er moet worden bijgestuurd. De luchtverversing en temperatuurbeheersing vragen dan ook klimaatinstallaties die een kwart van het gebouw innemen. Maar die mogen geen trillingen doorgeven. In onze wereldwijde speurtocht naar een vergelijkbaar gebouw vonden wij er geen. Het was aan ons om als eerste deze tegenstrijdigheden te verenigen.”

Hoe is dat gelukt?

Janneke: “Door alle 9 luchtbehandelingsunits ieder op 26 trillingsdempers te plaatsen en de aansluitingen op de luchtkanalen flexibel uit te voeren. En door de warmtepompen trillingsarm uit te voeren en te voorzien van een geluiddempende kast. Maar de hele operatie begon natuurlijk al veel eerder, met het vinden van de meest geschikte locatie op het zuidelijk deel van campus. Daar moest dan wel de Kluyverweg voor autoverkeer worden gesloten om omgevingstrillingen te beperken. Ook heeft op deze plek een proef-funderingspaal gestaan, is jarenlang de waterstand gemonitord. Later is er zelfs 100 m2 proeflab gebouwd om aan de hand van metingen onze aannames voor de berekeningen te kunnen controleren. Toen die in orde bleken, kon de bouw beginnen. Er werd een ondergrondse polder aangelegd om de stijging van het grondwater te beheersen. Op de plaatsen waar in het gebouw proefopstellingen komen, werden acht keer meer funderingspalen (zowel recht als schuin) geslagen dan onder de rest van het gebouw. Daar bovenop kregen deze ruimten hun eigen, losstaande, vloerenpakket van in totaal 1.60 meter dik. En zo zijn er nog veel meer maatregelen genomen.”

Wat vroeg de ontwikkeling van het gebouw van de gebruikers en bouwers?

Michiel: “Veel. De wetenschappers moesten aangeven wat ze nodig hadden, maar zij zijn gewend dat een laboratorium gewoon werkt. Zelf technisch specificeren wat nodig is, denk bijvoorbeeld aan de luchtvochtigheid, is men niet gewend. Andersom zijn bouwers ook niet bekend met dit soort specifieke eisen voor specialistisch onderzoek. Beide partijen bij elkaar brengen was best een klus.”

Janneke: “En voor de wetenschappers kwam het geven van hun, vaak zeer uitgebreide, input als extra belasting bovenop hun vaste taken en waren de deadlines vaak erg kort. Lastig was ook dat je ver vooruit moet denken: wat heb ik tussen nu en 50 jaar nodig om onderzoek te doen? Wij hebben hen daar zoveel mogelijk bij geholpen, onder andere door duidelijk te maken welke keuzes nu moeten worden gemaakt en welke voorzieningen ook later nog mogelijk zijn.”

Waarom mogen we trots zijn op de nieuwe huisvesting en faciliteiten van TNW?

Michiel: “We kunnen hier onderzoek verrichten op nanometerschaal, naar gentherapie, naar nieuwe zonnecellen, naar nieuwe manieren om drinkwater te zuiveren en nog veel meer. Uiteindelijk ben je als universiteit trots op het werk dat je verricht en op de mensen die dat doen. Een gebouw als dit schept daar de voorwaarden voor. Door de infrastructuur, maar ook doordat het gebouw je uitnodigt tot samenwerking. Dat merk ik nu al, een half jaar na opening.”

TNW Janneke Kamstra Janneke Kamstra  

Gerelateerde projecten

Applied_Sciences_Entree

Nieuwbouw Applied Sciences

Applied Sciences is de state-of-the-art huisvesting voor de faculteit TNW. Deze is nodig om internationaal op het hoogste niveau te blijven presteren. Het gebouw is in voorjaar 2016 opgeleverd. De…
Lees meer

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email