Het doel van deze website is om studenten, medewerkers, bezoekers en andere belangstellenden te informeren over de campusontwikkeling van TU Delft en de daaruit voortvloeiende nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten op de campus.

Informatie op de website
De informatie op deze website wordt vrijblijvend verstrekt. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De TU Delft staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op haar website gepubliceerde informatie.

Externe hyperlinks
De TU Delft website Campus development bevat een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. De TU Delft sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die een bezoeker van de TU Delft website Campus development lijdt, doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar deze website
Externe links naar pagina’s op de TU Delft website Campus development zijn toegestaan mits dit de goede naam van de organisatie niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat de TU Delft toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

De juiste naam van de TU Delft is Technische Universiteit Delft. De link naar de website TU Delft Campus development is: https://campusdevelopment.tudelft.nl.

Privacybeleid
De universiteit maakt gebruik van software om het aantal bezoekers van haar webpagina’s en hun gedrag te analyseren. Dat gebeurt op basis van uw IP-adres (Internet Protocol address). Het doel daarvan is om de beschikbare informatie en de wijze waarop die wordt aangeboden steeds zo optimaal mogelijk te houden. De software analyseert niet wie u bent en wordt uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt.

De TU Delft gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers op haar website. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt de TU Delft zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Vastleggen en beveiliging van gegevens
De TU Delft maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de website zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op de TU Delft website Campus development mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de TU Delft website Campus development (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij de TU Delft.