De TU Delft wil ook in de toekomst een campus hebben waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en excelleren. Een groene, levendige omgeving met topfaciliteiten. Het aantal studenten groeit al jaren onophoudelijk, maar de universiteit heeft steeds minder middelen per student te besteden. Daar komt bij dat de campus veel verouderde gebouwen heeft, waarin fors geïnvesteerd moet worden. Het is daarom een uitdagende opgave om studenten en bijbehorende staf de benodigde ruimte en voorzieningen te kunnen blijven bieden binnen een vastgesteld financieel kader.

De TU Delft heeft een koers uitgezet voor een toekomstbestendige campus binnen dit financiële kader met de focus op efficiëntie en effectiviteit: de campusstrategie. De strategie doet recht aan de ambitie van de universiteit én is betaalbaar voor de komende 10 tot 30 jaar.

Klik hier voor meer informatie