Onderwijs (1)_8MB

Onderwijs

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland met 16 bachelor-opleidingen en 30 masteropleidingen. Op de internationale ranglijsten staat de TU Delft hoog aangeschreven. Om dit in stand te houden werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Met gerichte investeringen in extra en beter uitgeruste zalen kunnen wij efficiënter roosteren en nieuwe onderwijsvormen faciliteren. Het nieuw te bouwen onderwijsgebouw Pulse is hier een mooi voorbeeld van. Met het oog op de toenemende studentenaantallen kijken we ook naar verdere uitbreidingsmogelijkheden van onderwijs- en studieplekken (op basis van 25.000 studenten in 2025).

Gerelateerde projecten

Industrial Catalysis Lab

Katalyselab

Het huidige katalyselaboratorium van de faculteit TNW is verouderd en past niet bij de ambities van de TU Delft. Een deel van het katalyseonderzoek is eerder verplaatst van ChemE naar…
Lees meer
Pulse (1)_5MB

Pulse

Het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan flexibelere en andersvormige onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse (tussen de faculteiten 3mE en…
Lees meer
Van der Burghweg 1 (1)_5MB

Van der Burghweg 1

Het gebouwencomplex aan de Van der Burghweg is gerenoveerd (in 2014/2015), zodat De Bouwcampus op het terrein van de TU Delft gevestigd kon worden. De Bouwcampus bezet een…
Lees meer
New Education Centres (1)_5MB

New Education Centres

In 2013 is de campusvisie van de TU Delft vastgesteld. Hierin is gesteld dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijsruimtes en studiewerkplekken beschikbaar moeten zijn om de studentenpopulatie te faciliteren.
Lees meer
20-01-2017_view-3 high-res

Learning Lab

Onderwijs ontwikkelt zich continu. De TU Delft wil docenten hierin ondersteunen en stimuleren. Daarom wordt het Learning Lab in het leven geroepen: een proeftuin voor docenten. Een laboratorium waarin zij…
Lees meer
i.d-Kafee 1

Verbouwing Studievereniging i.d

Het onderkomen van de studievereniging van de faculteit Industrieel Ontwerpen, “i.d-Kafee”, is gemoderniseerd en voor flexibel gebruik geschikt gemaakt. Daarbij zijn mogelijkheden gecreëerd voor zelfstudie en groepswerken. Omdat het…
Lees meer
Upgrade IO en i.d-Kafee_college

Upgrade IO

Binnen de TU Delft is er meer vraag naar onderwijszalen die aansluiten op verschillende vormen van onderwijs. Zo ook bij de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Dit komt onder andere door…
Lees meer
Applied_Sciences_Entree

Nieuwbouw Applied Sciences

Applied Sciences is de state-of-the-art huisvesting voor de faculteit TNW. Deze is nodig om internationaal op het hoogste niveau te blijven presteren. Het gebouw is in voorjaar 2016 opgeleverd. De…
Lees meer
BK City Stay (1)_5MB

BK City Stay

Na de verwoestende brand van de faculteit Bouwkunde in 2008, is de huidige locatie zeer snel gereed gemaakt voor gebruik als tijdelijke huisvesting. Dit beviel zo goed dat is besloten…
Lees meer

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email
Bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid

Het aantal studenten aan de TU Delft groeit, de campus verdicht en de economische bedrijvigheid op de campus neemt toe. Daardoor wordt het steeds drukker op de (toegangs)wegen van en…
Lees meer
Duurzaamheid1

Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Wij zetten in op energiebesparing door middel van duurzaam onderhoud en verbetering van het energie- en warmtebeheer. Bij nieuwbouw- en renovatietrajecten…
Lees meer
Living Campus (1)

Living Campus

De TU Delft werkt aan een gevarieerde en inspirerende omgeving voor studenten, wetenschappers, medewerkers, ondernemers en bezoekers. Naast een innovatieve leer- en werkomgeving biedt de Living Campus verschillende andere voorzieningen.
Lees meer
Onderzoek (1)

Onderzoek

De TU Delft investeert voortdurend fors in onderzoek om de ontwikkelingen in de maatschappij te volgen en waar mogelijk te vormen. Wij investeren continu in voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten.
Lees meer
Openbare ruimte (1)

Openbare ruimte

Een groene, toegankelijke en leefbare campus, die ontmoeting stimuleert en een logische indeling heeft. Waar studenten, medewerkers en bezoekers zich thuis en veilig voelen. Met een slimme en aantrekkelijke terreininrichting…
Lees meer
Prettige werkomgeving (1)_8MB

Prettige werkomgeving

De TU Delft vindt het belangrijk dat haar medewerkers in een prettige omgeving werken. Een werkplek die ontmoetingen en kennisdeling stimuleert, goed bereikbaar is, met lekkere koffie, de juiste ICT-voorzieningen…
Lees meer
Valorisatie (1)

Valorisatie

Wetenschappers van de TU Delft werken samen met specialisten uit de hele wereld aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Het succes van deze kennisvalorisatie is grotendeels…
Lees meer
Veilige en efficiente campus (1)

Veilige en efficiënte campus

De TU Delft zet in op topfaciliteiten. Dit geldt ook voor de gebouwen. Daarnaast zetten wij in op efficiënter gebruik van vierkante meters. Gebouwen die niet meer aan de kwaliteits-…
Lees meer