Bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid

Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en de gevestigde bedrijven. Dit aantal neemt toe door de groei van de TU Delft. Het bereikbaar en verkeersveilig houden van de campus is een belangrijk uitgangspunt voor de grootschalige vernieuwing ervan. In juli 2018 heeft de TU Delft de Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid vastgesteld.

De komende jaren wordt geïnvesteerd in uitbreiding van het fiets- en voetgangersnetwerk op de campus. Er komt meer groen en ruimte voor voetgangers en fietsers in gebieden waar nu veel autoverkeer en versnipperde parkeerplaatsen zijn. Het aantal fietsenstallingen en fietsfaciliteiten wordt uitgebreid en afgestemd op het groeiend aantal fietsers. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Leeghwaterstraat en de realisatie van Coffee & Bikes.

Het autoverkeer vindt via de campusring snel de weg naar de uitgebreide centrale parkeervoorzieningen aan de randen van de campus. De geconcentreerde parkeervoorzieningen zijn straks eenvoudig vindbaar met dynamische parkeerverwijzing.

De hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) en tram verbeteren de bereikbaarheid. Er worden mobiliteitsoplossingen gezocht die de keuze voor het openbaar vervoer of de fiets stimuleren en aantrekkelijker maken. Door de duurzame keuze te stimuleren, wordt het autoverkeer naar de campus ontmoedigd.

Daarnaast is de TU Delft in gesprek met de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over concrete investeringen in de bereikbaarheid van onze campus op de korte en lange termijn.

De campus blijft zo gastvrij voor de fietser, voetganger en automobilist.

Duurzame bereikbaarheid (3)
Duurzame bereikbaarheid (1)

Doelstellingen

  • Uitbreiding fiets- en voetgangersnetwerk op de campus
  • Verbetering fietsverbinding Oost-West
  • Uitbreiding capaciteit fietsenstallingen (5.000 plaatsen) in 2020
  • Uitbreiding faciliteiten voor de fietser
  • Geconcentreerd parkeren aan de rand van de campus
  • Parkeerregulering en dynamische parkeerverwijzing
  • Betere OV-bereikbaarheid

Gerelateerde projecten

P-sport beeld lowres

Parkeervoorziening P-Sports

Voor het ontwikkelen van de campus en het herinrichten van diverse gebieden waaronder het Stevingebied, is het gewenst om centrale parkeervoorzieningen te realiseren. De TU Delft streeft er naar verspreide parkeerplekken…
Lees meer
P Zuid 2

Parkeergebouw TNW Zuid

Met de komst van Applied Sciences naar het zuiden van de campus, steeg de parkeerbehoefte in het gebied. Er is daarom een parkeergebouw gerealiseerd. Het parkeergebouw heeft 270 parkeerplaatsen en de…
Lees meer
Kuyverpark herfst

Kluyverpark en Omgeving

De komst van de faculteitsgebouw Applied Sciences naar het zuiden van de campus had gevolgen voor de omgeving. Er moest voldaan worden aan de hoge trillingseisen voor de nieuwbouw. Er zijn daarom…
Lees meer
Standpunt 1

Herinrichting Leeghwaterstraat

De TU Delft heeft de ambitie om de campus aantrekkelijker te maken met een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk in een deels autoluw gebied. Daarom komt er meer groen en meer…
Lees meer
Terreininrichting Technopolis (1)_5MB

Terreininrichting Science Park Zuid

Voor de ontwikkeling van het TU Delft Science Park zijn algemene voorzieningen aangelegd. A13-strook In dit project is de buitenruimte aangelegd van Science Park Zuid grenzend aan de A13. Het gaat…
Lees meer
PREV_3308

Coffee & Bikes

Door de komst van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse, het Teaching Lab en ontwikkelingen binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) was er behoefte aan een grotere fietsparkeercapaciteit in deze…
Lees meer
impressie tram 19 TU Delft – bijgesneden

Tramlijn 19

Op dit moment rijdt tramlijn 19 van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. In de toekomst zal de tram over de campus van de TU Delft rijden en…
Lees meer

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email
Duurzaamheid1

Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Wij zetten in op energiebesparing door middel van duurzaam onderhoud en verbetering van het energie- en warmtebeheer. Bij nieuwbouw- en renovatietrajecten…
Lees meer
Living Campus (1)

Living Campus

De TU Delft werkt aan een gevarieerde en inspirerende omgeving voor studenten, wetenschappers, medewerkers, ondernemers en bezoekers. Naast een innovatieve leer- en werkomgeving biedt de Living Campus verschillende andere voorzieningen.
Lees meer
L&R onderwijs collegezaal

Onderwijs

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland met 16 bachelor-opleidingen en 35 masteropleidingen. Op de internationale ranglijsten staat de TU Delft hoog aangeschreven. Om…
Lees meer
Onderzoek (1)

Onderzoek

De TU Delft investeert voortdurend fors in onderzoek om de ontwikkelingen in de maatschappij te volgen en waar mogelijk te vormen. Wij investeren continu in voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten.
Lees meer
Campus TU Delft

Openbare ruimte

Een groene, toegankelijke en leefbare campus, die ontmoeting stimuleert en een logische indeling heeft. Waar studenten, medewerkers en bezoekers zich thuis en veilig voelen. Met een slimme en aantrekkelijke terreininrichting…
Lees meer
Valorisation zitjes

Prettige werkomgeving

De TU Delft vindt het belangrijk dat haar medewerkers in een prettige omgeving werken. Een werkplek die ontmoetingen en kennisdeling stimuleert, goed bereikbaar is, de juiste ICT-voorzieningen en goed meubilair.
Lees meer
Valorisatie (1)

Valorisatie

Wetenschappers van de TU Delft werken samen met specialisten uit de hele wereld aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Het succes van deze kennisvalorisatie is grotendeels…
Lees meer
Veilige en efficiente campus (1)

Veilige en efficiënte campus

De TU Delft zet in op topfaciliteiten. Dit geldt ook voor de gebouwen. Daarnaast zetten wij in op efficiënter gebruik van vierkante meters. Gebouwen die niet meer aan de kwaliteits-…
Lees meer