Programma Transitie WarmteNet (1)

Programma Transitie WarmteNet

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Het doel is om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken dan wel in te kopen, 40% energie te hebben bespaard en de CO2-emissie met de helft te hebben teruggebracht.

Een van de verduurzamingsprojecten is de transitie van het warmtenet, van hoogtemperatuur naar middentemperatuur verwarmen. In samenwerking met een aantal marktpartijen wordt een Smart Thermal Grid ontwikkeld, waarbij met een simulatiemodel het gedrag van het warmtenet en de gebouwen van de TU Delft in kaart worden gebracht. Hiermee kunnen we het warmtenet efficiënter inrichten en klaarmaken voor aansluiting op duurzame bronnen. Ook wordt mogelijk gemaakt dat gebouwen onderling warmte uitwisselen en vraag en aanbod van warmte optimaal op elkaar worden afgestemd. Dit zorgt voor een forse energiebesparing.

Een belangrijke factor is de verlaging van het temperatuurniveau voor verwarming van de gebouwen, waardoor de inzet van duurzame bronnen mogelijk wordt. Op het warmtenet van de TU Delft zijn 23 gebouwen aangesloten waarin ook aanpassingen van systemen moeten plaatsvinden om dit alles mogelijk te maken.

Thema’s
Programma Transitie WarmteNet (2)_5MB
Programma Transitie WarmteNet (3)
Schermafbeelding 2016-09-30 om 12.11.47

Facts & figures

  • Betrekken wetenschap
  • TU Delft als proeftuin van duurzaamheidsprojecten
  • Simulatiemodellen warmtenet uniek in de wereld

Planning

Start project: februari 2015
Oplevering: 2022

Thema’s

  • Duurzaamheid
  • Onderzoek

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

  • Share
  • Tweet
  • Email