Luchtfoto Campus Zuid

Gebiedsontwikkeling Campus Zuid

De ontwikkeling van de TU Campus Zuid krijgt de komende jaren verder vorm met nieuwe voorzieningen voor onderwijs en onderzoek en het uitbreiden van bedrijfslocaties.

Eerste fase
In de afgelopen jaren is het gebied al ingrijpend veranderd: zo kwam hier een nieuw gebouw Applied Sciences voor de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Speciaal voor het trillingsgevoelige onderzoek in dit gebouw werd de voormalige Kluyverweg omgevormd tot het Kluyverpark. Een plek voor ontmoeting en ontspanning, die de verschillende gebouwen met elkaar verbindt. Verder werd de Fellowship uitgebreid met extra onderwijscapaciteit en nieuwe horeca. Verderop in dit gebied kwam het nieuwe Holland Protonen Therapie Centrum, dat intensief samenwerkt met het Reactor Instituut Delft.

Vervolg
De volgende stap in de gebiedsontwikkeling Campus Zuid bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst de verplaatsing van alle gebruikers vanuit het verouderde TN-gebouw in het Mekelpark. Uit onderzoek naar mogelijke nieuwe locaties, kwam Campus Zuid als beste optie naar voren. Deze verplaatsing biedt meerdere kansen: verbeteren van de onderzoeksvoorzieningen, uitbreiding van onderwijszalen en studieplekken, meer levendigheid brengen in het gebied en intensievere samenwerking met het bedrijfsleven. Deze locatie is, als enige locatie op de campus, bij uitstek geschikt voor trillingsarm onderzoek. Verder komen de verschillende afdelingen van de faculteit TNW dicht bij elkaar te zitten: dit maakt samenwerken en uitwisselen van kennis makkelijker.

Nieuwbouw
De nieuwbouw op Campus Zuid bestaat uit meerdere gebouwen. Binnen die gebouwen worden de verschillende functies (onderwijs, onderzoek, horeca, zelfstudie, etc.) zo logisch mogelijk geordend. In nauw overleg met de toekomstige gebruikers van deze gebouwen, zullen de eisen en wensen de komende jaren worden verwerkt in een ontwerp. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen faculteitsspecifieke onderwijs- en onderzoeksruimten voor TNW, generieke onderwijsplekken en -zalen (waar ook andere faculteiten van gebruik kunnen maken), een separate cleanroom en een gebouw voor QuTech (het samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie).

Thema’s
Gebiedsontwikkeling Campus Zuid

Concentratie faculteit TNW
De diverse afdelingen van de faculteit TNW waren voorheen verspreid over de hele campus. Met de eerdere verhuizing van Applied Sciences naar Campus Zuid en het in aanbouw zijnde Katalyselab  komen al een aantal functies bij elkaar die een logische samenhang hebben. Sommige afdelingen werken bovendien ook nauw samen met het Reactor Instituut Delft (RID).

Verhuizing vanuit TN-gebouw
Onder de werktitel TNew verhuizen de afdelingen Imaging Physics (ImPhys), Quantum Nanoscience (QN), Science Education and Communication (SEC) en een deel van Facultaire Ondersteunende Diensten (FOD) vanuit het huidige TN-gebouw naar hun nieuw te bouwen locatie op Campus Zuid. Ook QuTech krijgt hier zijn nieuwe onderkomen. Begin 2019 zal het ontwerpproces voor de verschillende gebouwen starten en wordt geleidelijk duidelijk over hoe het gebied Campus Zuid eruit gaat zien. De beoogde locatie voor QuTech is flexibel in te delen, om rekening te houden met eventuele groei. Op deze plek, dicht bij de bedrijven, op het Zuiden van de campus, vormt QuTech ook letterlijk de verbindende schakel tussen bedrijfsleven en de wetenschap binnen de TU Delft.

Onderwijs
In de nieuwbouw voor de faculteit TNW komen naast kantoor- en hoogwaardige onderzoeksruimten, ook faculteitspecifieke onderwijsruimten. In totaal komen er zo’n 1.400 studenten vanuit TN naar Campus Zuid. De generieke onderwijsruimten bieden +/- 1.700 onderwijsplekken in diverse onderwijszalen. Daarnaast komen er zo’n 400 extra zelfstudieplekken. Zo wordt de huidige behoefte in op Campus Zuid hiermee verder ingevuld.

Laboratoria en cleanroom
Gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen is het moeilijk te voorspellen waar de laboratoria in de toekomst aan moeten voldoen en welk type onderzoek hier zal plaatsvinden. Daarom wordt uitgegaan van flexibel in te delen labs, die het hoogste niveau van onderzoek mogelijk maken. Daarnaast vereist het onderzoek van TNW, net als QuTech, een cleanroom in de directe nabijheid. Het minimale cleanroom-programma omvat het Kavli Nanolab en de huidige cleanrooms binnen TN. Het is belangrijk dat de nieuwe cleanroom en de labs op een centrale plek komen: goed toegankelijk voor alle afdelingen en op een efficiënte manier te bouwen en te onderhouden.

Trillingsgevoelig
Met de realisatie van het Kluyverpark zijn eerder specifieke maatregelen genomen voor het minimaliseren van trillingen in het gebied. Zo wordt op enkele plekken in het gebied het hoogste niveau van trillingsgevoelig onderzoek mogelijk gemaakt, een essentieel uitgangspunt voor het onderzoek van deze faculteit. Deze eis is, samen met andere eisen die de hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek moeten waarborgen, wordt meegenomen in het ontwerp van het gebouw.

Samenwerking met bedrijfsleven
De nieuwe laboratoria en de cleanroom bieden kansen om intensiever samen te werken met het bedrijfsleven. De samenwerking met de huidige en nieuwe partners binnen het ontwikkelgebied maakt verdere innovatie mogelijk en faciliteert valorisatie: het ontwikkelen van innovatieve toepassingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Meerdere start-ups ontwikkelen zich verder naar scale-ups. De TU Delft biedt deze innovatieve bedrijven verschillende mogelijkheden voor onderzoek en samenwerking.

Horeca en ontmoeting
De Living Campus is een plek waar je studeert, samenwerkt, elkaar ontmoet en ontspant. Deze nieuwe ontwikkeling brengt meer levendigheid in en rondom het Kluyverpark. Ook voor dit gebied geldt: meer groen, minder steen en een prettige sfeer. De mogelijkheden voor uitbreiding van de horecavoorzieningen in de diverse gebouwen worden onderzocht en verder uitgewerkt.

Bereikbaarheid
Meer levendigheid betekent ook meer verkeer. Het gebied moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, per auto, per fiets en te voet. Uitbreiding van parkeercapaciteit en fietsenstallingen worden ook meegenomen in het ontwerp. In de komende jaren gaat tramlijn 19 rijden, waarmee Campus Zuid ook met het openbaar vervoer beter bereikbaar wordt.

Facts & figures

 • Trillingsarme bouwtechnieken
 • Afdelingen faculteit TNW dicht bij elkaar
 • Uitbreiding capaciteit specifiek en generiek onderwijs
 • 1.700 onderwijsplekken en 400 zelfstudieplekken
 • In totaal 49.000 m2 bruto vloeroppervlak
 • Nieuwe cleanroom door TU en samenwerkingspartners te gebruiken
 • QuTech op flexibel in te delen locatie
 • Speciale aandacht voor bereikbaarheid, samenwerking en ontmoeting

Planning

 • Ontwikkeling: start 2017
 • Ontwerpfase: start 2019 – ontwerp voor de gebouwen en het gebied verloopt gefaseerd
 • Realisatie: start bouw 2021 – ook de bouw verloopt gefaseerd
 • In gebruik: eerste gebouw op zijn vroegst in 2024.

Thema’s

 • Duurzame bereikbaarheid
 • Living Campus
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Valorisatie

Bekijk campusplattegrond

Delen

Deel onze content met anderen

 • Share
 • Tweet
 • Email