De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. De directie Campus and Real Estate (CRE) ondersteunt hierin. Campus and Real Estate ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen en levert energie op de campus. Campus and Real Estate is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.