Campusvisie

De TU Delft behoort tot de wereldtop van universiteiten. We staan bekend om baanbrekend onderzoek, excellent onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. Hiervoor zijn faciliteiten en gebouwen nodig die dit ondersteunen. In een omgeving die uitdaagt en inspireert. Daarom vernieuwen we de campus, met de focus op duurzaamheid en een betere benutting van bestaande ruimten. We investeren gericht in kwaliteit van ruimten voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek. Daarnaast stoten we (delen van) gebouwen af en verkleinen we de totaal benodigde vierkante meters. Zo besparen we kosten en is er meer geld voor onderwijs en onderzoek. De campusvisie van de TU Delft is een groene parkomgeving waar je prettig kunt studeren, werken en ontspannen.

De oudste en grootste technische universiteit van Nederland behoort tot de internationale wereldtop. En die positie willen we ook in de toekomst behouden. Daar hoort een campus bij op wereldniveau.

De TU Delft staat hoog genoteerd in de wereldwijde reputatieranglijst van universiteiten, de World Reputation Rankings van Times Higher Education.

Campusontwikkeling (4)

Campusvisie als kompas

De populatie op de campus
Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en van bedrijven op de campus. Een unieke populatie, met een brede internationale samenstelling – met in totaal meer dan honderd nationaliteiten – en een hoog kennisniveau. De campus herbergt 25.000 studenten met een ongeremde nieuwsgierigheid en drang naar kennis. De campus huist verder 4.500 wetenschappers die met hun onderzoek willen bijdragen aan de uitdagingen van de 21e eeuw. Ook werken er zo’n 2.000 mensen in de ondersteunende diensten bij de TU Delft.

De campus biedt bovendien plaats aan meer dan 250 bedrijven die 24/7, vaak samen met studenten en wetenschappers, bezig zijn om onderzoek verder te brengen en maatschappelijk het verschil te maken. Van veelbelovende startups tot en met het hoofdkantoor van 3M Nederland.

De campusvisie als kompas
Deze unieke populatie vraagt om een campus met faciliteiten en voorzieningen die optimaal ruimte bieden aan het benutten van dit aanwezige potentieel. Een campus die met zijn gebouwen, voorzieningen en de invulling van zijn publieke ruimten, bijdraagt aan het behoud en de verdere groei van de toppositie van de TU Delft op de wereldranglijsten. Een campus die, ook over 20 jaar, optimaal ruimte biedt aan baanbrekend onderzoek en excellent onderwijs.

De campusvisie TU Delft dient als kompas voor de grootschalige herontwikkeling van het universiteitsterrein en alle aanwezige gebouwen. Een helder kader van waaruit de komende jaren plannen geconcretiseerd en gerealiseerd worden en dat nog voldoende ruimte biedt voor tussentijdse bijsturing.

Een hele uitdaging, want met een omvang van 161 hectare is de campus groter dan de binnenstad van Delft (145 ha), en daarmee een van de grootste universiteitscampussen ter wereld. In totaal staat er zo’n 610.000 m² vastgoed op de campus. Alle 62 gebouwen en de grond zijn eigendom van de TU Delft.

Campusontwikkeling (3)

Wat is er nodig?

Living Campus: optimaal gebruik voor verschillende functies
 Uitgangspunt blijft het creëren van een fysieke omgeving die ruimte biedt aan en inspireert tot excellent onderwijs, baanbrekend onderzoek en optimale samenwerking met externe partners. De campus wordt een gebied waar ruimte is voor meer dan alleen studeren en werken. Naast sport en cultuur, en voorzieningen die nu al aanwezig zijn, komt het accent te liggen op functies en faciliteiten die ‘ontmoeting’ stimuleren: horeca, winkels en parkachtige buitenruimten. De campus wordt steeds meer een plek waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten: samen werken, samen leren, samen doen. Juist die onderlinge kruisbestuiving, het over je eigen werkveld heen kijken, leidt tot vernieuwing en innovatie in de wetenschap én de maatschappij. We bieden plaats aan startups, maar ook aan bedrijven die zich op de campus vestigen of in een faculteit dicht bij het onderwijs en onderzoek.

Groei en vernieuwing
In 2018 studeerden bijna 25.000 studenten in Delft, een stijgende lijn die zich al jaren voortzet. Goed voor Nederland, want de arbeidsmarkt schreeuwt om ingenieurs. Dat vereist wel een campus die meegroeit met die aantallen. Daarnaast vraagt de opkomst van het online onderwijs om andere voorzieningen. De gebouwen moeten zo flexibel zijn dat deze ook in de toekomst voldoen aan de wensen en eisen die het onderwijs en onderzoek eraan stellen.

Een voorbeeld: de campusring
De campus is al voorzien van een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk. Er is hard gewerkt aan de campusring, een rondweg voor auto’s om de gehele campus. Met een goede bewegwijzering op de ring is ook de vindbaarheid van de gebouwen verbeterd. Parkeergelegenheid gaat steeds meer naar de randen van de campus, dicht tegen de ring aan, maar op loopafstand van de werkplek.

Duurzame campus
Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken zit in het DNA van de universiteit. Duurzame gebouwen, materialen, maar ook energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energie, zoals warmtekracht en windenergie. In de komende jaren gaat de TU Delft deze onderwerpen verder in haar eigen bedrijfsvoering integreren. Hoe gaan we zelf efficiënter om met onze energie, waterverbruik, afvalverwerking, hoe bouwen we duurzamer? Het credo is: “practice what you preach.”

De TU Delft heeft als doelstelling om in 2020:
• 40% energiebesparing te realiseren ten opzichte van 2005
• 25% duurzame energie op te wekken, dan wel in te kopen
• 100% duurzame elektriciteitsvoorziening te realiseren door ‘groene’ inkoop

citg collegezaal oud

Upgrade onderwijszalen CiTG

Binnen de TU Delft faciliteren we excellent onderwijs en hebben we onderwijsruimtes nodig die dit ondersteunen. Bij de faculteit Civiele techniek en Geoscience (CiTG) is het overgrote deel van de…
Lees meer
La-Familia_Kitchen_01

Aanpassingen horecalocaties

Met de komst van de nieuwe horeca-exploitant Cormet Enjoy the Good Life is gewerkt aan de invulling van de horecalocaties en de selectie van  (lokale) ondernemers. In samenspraak met medewerkers…
Lees meer
P-sport beeld lowres

Parkeervoorziening P-Sports

Voor het ontwikkelen van de campus en het herinrichten van diverse gebieden waaronder het Stevingebied, is het gewenst om centrale parkeervoorzieningen te realiseren. De TU Delft streeft er naar verspreide parkeerplekken…
Lees meer
20171122_085754

Koeltoren / Hexapod

Verplaatsen koeltoren Op het toekomstige terrein van Echo in het Stevingebied tussen de faculteit CiTG en Schoemakerstraat staat een grote container met een koelinstallatie. Deze installatie is nodig voor…
Lees meer
Zonecellen op TU daken (1)

Zonnecellen op TU daken

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Het doel is om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken dan wel in…
Lees meer
Van der Burghweg 1 (1)_5MB

Van der Burghweg 1

Het gebouwencomplex aan de Van der Burghweg is gerenoveerd (in 2014/2015), zodat De Bouwcampus op het terrein van de TU Delft gevestigd kon worden. De Bouwcampus bezet een…
Lees meer
TU Delft studenten

Echo

Het groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan grotere maar ook flexibelere onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van een tweede extra onderwijsgebouw: Echo. Het wordt een interfacultair…
Lees meer
Nieuwbouw X

Upgrade X

Het aantal bezoeken per jaar aan X, het sport- en cultuurcentrum op de campus van de TU Delft is de afgelopen jaren sterk toegenomen en stijgt nog altijd. Het…
Lees meer
schets-terreininrichting-2-1024×660

Terreininrichting Stevingebied

De TU Delft werkt aan een ‘living campus’ waar je prettig kunt studeren, werken, onderzoeken en verblijven. Belangrijk is dat de samenhang tussen de gebouwen, gebouwdelen en de omgeving behouden…
Lees meer
Sloop Stevin IV (1)_5MB

Sloop Stevin IV

De TU Delft richt zich op een betere benutting van ruimtes en reductie van zowel het aantal vierkante meters als de CO2-footprint. Op die manier kunnen de exploitatielasten van de…
Lees meer
Sloop Rotterdamseweg 145_5MB

Sloop Rotterdamseweg 145

De TU Delft richt zich op een betere benutting van ruimtes en reductie van zowel het aantal vierkante meters als de CO2-footprint. Op die manier kunnen de exploitatielasten worden verlaagd.
Lees meer
buitengevel Van Mourik Broekmanweg

Herinrichting kantoorpand Van Mourik Broekmanweg 6

Met het besluit om de hoogbouw van gebouw 36 niet meer in te zetten voor onderwijs en onderzoek van de faculteit EWI, is gezocht naar nieuwe huisvesting voor de gebruikers…
Lees meer
Renovatie EWI laagbouw (1)_5MB

Herhuisvesting faculteit EWI

Sinds 1969 heeft de faculteit Elektrotechniek haar onderkomen in gebouw 36 aan de Mekelweg. Later zijn daar Wiskunde en Informatica bij gekomen (EWI). Het gebouw voldoet echter niet meer aan…
Lees meer
DSC00978

Riolering Feldmannweg

De TU Delft werkt voortdurend aan verbetering van de campus. Onderdeel hiervan is de vernieuwing van ondergrondse infrastructuur zoals riolering en kabels en leidingen. Dit is ook nodig in de…
Lees meer
Programma Transitie WarmteNet (1)

Programma Transitie WarmteNet

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Het doel is om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken dan wel in…
Lees meer
P Zuid 2

Parkeergebouw TNW Zuid

Met de komst van Applied Sciences naar het zuiden van de campus, steeg de parkeerbehoefte in het gebied. Er is daarom een parkeergebouw gerealiseerd. Het parkeergebouw heeft 270 parkeerplaatsen en de…
Lees meer
lores impressie Katalyselab

Katalyselab

Het voormalige katalyselaboratorium van de faculteit TNW paste niet meer bij de ambities van de TU Delft. Een deel van het katalyseonderzoek is eerder verplaatst van ChemE naar de nieuwbouw…
Lees meer
180802_Pulse 103

Pulse

Het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan flexibelere en andersvormige onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse (tussen de faculteiten 3mE en…
Lees meer
Kuyverpark herfst

Kluyverpark en Omgeving

De komst van de faculteitsgebouw Applied Sciences naar het zuiden van de campus had gevolgen voor de omgeving. Er moest voldaan worden aan de hoge trillingseisen voor de nieuwbouw. Er zijn daarom…
Lees meer
Standpunt 1

Herinrichting Leeghwaterstraat

De TU Delft heeft de ambitie om de campus aantrekkelijker te maken met een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk in een deels autoluw gebied. Daarom komt er meer groen en meer…
Lees meer
DD440770

Teaching Lab

Onderwijs ontwikkelt zich continu. De TU Delft wil docenten hierin ondersteunen en stimuleren. Daarom is de Teaching Academy opgericht. Het Teaching Lab is de…
Lees meer
YESDelft-Labs-02

YES!Delft Labs

YES!Delft is de incubator van de TU Delft voor technische startups. Door de toenemende vraag vanuit de markt naar kantoorruimte en laboratoria, is een tweede gebouw opgeleverd: YES!Delft…
Lees meer
1_1072016.jpg

Voorzieningen Holland PTC

De TU Delft werkt met de universiteiten en de medische centra van Leiden en Rotterdam (LUMC en EMC) aan de realisatie van een protonenkliniek: Holland Particle Therapy…
Lees meer
i.d-Kafee 1

Verbouwing Studievereniging i.d

Het onderkomen van de studievereniging van de faculteit Industrieel Ontwerpen, “i.d-Kafee”, is gemoderniseerd en voor flexibel gebruik geschikt gemaakt. Daarbij zijn mogelijkheden gecreëerd voor zelfstudie en groepswerken. Omdat het…
Lees meer
Bijgesneden impressie zalen D exterior

Upgrade IO

Binnen de TU Delft is er meer vraag naar onderwijszalen die aansluiten op verschillende vormen van onderwijs. Zo ook bij de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Dit komt onder andere door…
Lees meer
Uitbreiding labs vliegtuighal LR (1)_5MB

Uitbreiding labs vliegtuighal LR

De afdeling Aerospace Structures and Materials van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek groeit. De TU Delft heeft daarom besloten om het bestaande chemisch en fysisch lab uit te breiden. Beide…
Lees meer
fellowship binnenzijde foodmarket

Horeca Kluyverpark

Het aantal gebruikers op het zuiden van de campus neemt toe. Dit is het gevolg van de realisatie van Applied Sciences, het aanleggen van het Kluyverpark en de…
Lees meer
Het Plein (1)_5MB

Het Plein

Aan het plein voor de faculteit Industrieel Ontwerpen komt het nieuwe onderwijsgebouw Pulse, evenals het Learning Lab en de fietsenstalling Coffee & Bikes. Dit zorgt voor meer…
Lees meer
Applied_Sciences_Entree

Nieuwbouw Applied Sciences

Applied Sciences is de state-of-the-art huisvesting voor de faculteit TNW. Deze is nodig om internationaal op het hoogste niveau te blijven presteren. Het gebouw is in voorjaar 2016 opgeleverd. De…
Lees meer
Tijdelijke huisvesting Qu-Tech B-vleugel (1)_5MB

Tijdelijke huisvesting QuTech

Vanwege de snelle groei van het QuTech Center is er behoefte aan uitbreiding. In het QuTech Center wordt onderzoek gedaan in samenwerking met het bedrijfsleven zoals Microsoft, TNO en…
Lees meer
The Green Village (3)

The Green Village

Op het Berlageveld wordt The Green Village gerealiseerd. Een innovatieterrein waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen worden getest en toegepast in…
Lees meer
Herhuisvesting VLLAIR (1)_5MB

Herhuisvesting VLLAIR

Het Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research (VLLAIR) levert wereldwijd een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve microscopen en andere afbeeldingsinstrumenten en levert daarmee een grote bijdrage aan…
Lees meer
Terreininrichting Technopolis (1)_5MB

Terreininrichting Science Park Zuid

Voor de ontwikkeling van het TU Delft Science Park zijn algemene voorzieningen aangelegd. A13-strook In dit project is de buitenruimte aangelegd van Science Park Zuid grenzend aan de A13. Het gaat…
Lees meer
Herhuisvesting TNW@RID (1)_5MB

Herhuisvesting TNW@RID

Om diverse functies van de faculteit Technische Natuurwetenschappen te kunnen verhuizen naar het Reactor Instituut Delft wordt de locatie aangepakt. Het project bestaat uit nieuwbouw, verbouwingen en…
Lees meer
Herhuisvesting erfgoedcollectie (2)_5MB

Herhuisvesting erfgoedcollectie

De erfgoedcollectie van de TU Delft bevond zich in het gebouw aan de Rotterdamseweg 145, dat inmiddels is gesloopt. Het gaat om waardevolle zaken als historische schilderijen, ontwerptekeningen, wetenschappelijke modellen en…
Lees meer
Gevel Stud (1)_5MB

Gevel StuD

Studentenuitzendbureau StuD huurt momenteel het gebouw op de campus. Het bureau is zeer tevreden over deze toplocatie, maar wil een aantrekkelijkere uitstraling van het gebouw. StuD heeft…
Lees meer
ESP-lab (1)_hb

ESP-lab

De TU Delft werkt aan één van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van onze tijd; de overgang naar duurzame energie (de energietransitie). Een groot deel van dit onderzoek vindt plaats in het…
Lees meer
PREV_3308

Coffee & Bikes

Door de komst van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse, het Teaching Lab en ontwikkelingen binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) was er behoefte aan een grotere fietsparkeercapaciteit in deze…
Lees meer
Buitenruimte IPT (1)_5MB_hb

Buitenruimte IPT

Het buitenterrein van de oude locatie van het Instituut Proces Technologie (IPT) aan de Leeghwaterstraat (een ‘binnenhof’ tussen de gebouwdelen) bestaat momenteel uit zelfstandig ingerichte gebieden: een bestrate binnenplaats, een…
Lees meer
BK City Stay (1)_5MB

BK City Stay

Na de verwoestende brand van de faculteit Bouwkunde in 2008, is de huidige locatie zeer snel gereed gemaakt voor gebruik als tijdelijke huisvesting. Dit beviel zo goed dat is besloten…
Lees meer
impressie tram 19 TU Delft – bijgesneden

Tramlijn 19

Op dit moment rijdt tramlijn 19 van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. In de toekomst zal de tram over de campus van de TU Delft rijden en…
Lees meer